Celentano Pizzéria

ÁSZF

 • A webáruház működésével, megrendelési, szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére:
 • • Cégnév: Eltiker Kereskedelmi és Szolgáltató BT.
  • Székhely: 4531 Nyírpazony Széchenyi u. 8.
 • Telephely: 4400 Nyíregyháza Sólyom u. 4. Celentano Pizzéria
  • Adószám: 25618903-2-15
  • Cégjegyzékszám: 15-06-080326
  • Bejegyző Bíróság megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cégbírósága
  • Ügyfélszolgálat email címe: hajdu.dave@gmail.com
  • Ügyfélszolgálat telefonszáma: +3642 43 53 63
  • Kapcsolattartó neve: Hajdu Dávid ügyvezető

 • 1. A vásárlás módja
 • • A vevő szabad böngészés során vagy a keresőmező használata által ismerheti meg az Eltiker Kereskedelmi és szolgáltató BT. termékeit annak weboldalán.
  • Vásárlás előtt a vevőnek lehetősége van kedvezményes kuponját beváltani, amennyiben rendelkezik ilyennel. (Az Eltiker BT. rendszeresen alkalmaz vásárlást segítő kedvezményeket. Ilyen a Celentano Pizzéria által által kiadott kedvezmény-kupon is. Fontos tudni, hogy a kedvezmény-kupon csak teljes árú termék vásárlása esetén váltható be. Leárazott vagy akciós termékekre a kedvezmények, kuponok nem vonatkoznak.)
  •Lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra. Ha a vevő korábban már regisztrált vevőként vásárolt az Eltiker BT. webáruházában, meg kell adnia a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vevőként szeretne valaki regisztrálni, akkor meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer rögzít, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén számlázási és a szállítási címet szükséges megjelölni.
  • A vásárlás, azaz a szerződéskötés technikai lépései:
 • 1. kosárba helyezés;
 • 2. fizetés módjának kiválasztása;
 • 3. fizetési kötelezettséggel járó végleges rendelés leadása (szerződési nyilatkozat megtétele);
  Ezen lépésnél van lehetősége a vevőnek az általa bevitt adatok javítására.
 • 4. A visszaigazoló e-mail érkezése.
  (Minden rendelésről haladéktalanul egy automatikus e-mailt küld a Celentano Pizzéria., mely azt igazolja, hogy az adásvételi szerződés létrejött. Amennyiben a visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 1 órán belül a vevőhöz nem érkezik meg, a vevő mentesülhet a szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Celentano pizzéria.-hoz mint eladóhoz, illetve a vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.)
 • • A megkötendő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, az Eltiker BT. rögzíti a szerződést, és ennek egy példányát a termék átvételekor átadja a vevőnek, amennyiben igényt tart rá. A szerződés nyelve a magyar.
  Az online rendelések feldolgozása időtartama az árukészlet állapotától, illetve a bejövő megrendelések számától függ.
 • 2. Fizetési módok, átvétel módja, árak
 • Fizetés módja Átvétel módja
 • • Készpénz : Készpénzzel történő fizetés a termékek kiszállításakor. A vevő készpénzben fizeti meg a teljes vételárat és a szállítási költséget. A vevő a számlát a fizetés megtörténtekor kapja kézhez.
 • A futárunknál lehetőség van bankártyával is fizetni, ennek igényét előre kell jelezni.
 • 3. Szállítás
 • A termék szállítási idejét, mely jellemzően 50-70 Perc. A vevő tájékoztatást kap a szállítási időpontról, melyet megváltoztathat, amennyiben az adott időpontban előreláthatólag az árut nem tudja átvenni.
 • A kiszállítás csak magyarországi címre lehetséges. Amennyiben a csomagot a vevő nem tudja átvenni az áru visszaszállításra kerül, és a megrendelést az üzletben lehet átvenni.
 • A terméket szállító futár egy címen maximum bruttó 100 000 Ft-ot vesz át, ezen összeg feletti készpénzes vásárlás esetén csak személyes átvétellel veheti át az árut a vevő. ( Ezen esetekben a vevő kiszállítást is kérhet.)
 • 4. Tulajdonjogi kikötés
 • A leszállított áru a teljes vételár kifizetéséig az Eltiker BT. tulajdonában marad.
 • 5. Adatok módosítása
 • A vevő a megrendelés összesítő során, melyet a végleges rendelés leadása előtt van lehetősége áttekinteni, láthatja és ellenőrizheti, hogy helyes adatokat adott-e meg. Amennyiben az adatok mégsem stimmelnek a megrendelés leadása után, a vevőnek a Celentano Pizzéria ügyfélszolgálatán, (+36 42 43 53 63) van lehetősége azok javítására. A megrendelések az árukészlet függvényében kerülnek feldolgozásra, ami akár azonnali feldolgozást is jelenthet.
 • 6. Panaszkezelés, fogyasztónak minősülő vevő elállási/felmondási joga
 • Az Ügyfél a termékkel vagy a Celentano Pizzéria tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 • Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását a fent megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.
  A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Celentano Pizzéria azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Celentano Pizzéria. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja
 • A Celentano Pizzéria az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.
 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
 • Panasztétel a békéltető testületnél. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Fogyasztóvédelmi hatóság. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita. Bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat az Eltiker BT. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
  Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi
  elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.
 • Online vitarendezés 
 • Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él. Az európai online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: http://ec.europa.eu/odr
 • 8. Adatvédelmi nyilatkozat
 • Az Eltiker BT. a vevők adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, illetve hírlevél küldése céljából használja és tárolja. A vevői adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a futárnak.Az adatkezelés mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.  Az  adatkezelési szabályzata megtalálható a honlapon.
 •  
Kosaram Tartalma
Rendelés összege
0 Ft
Szállítási Díj
0 Ft

Végösszeg
2.740 Ft
Fizetés Ugrás az étlaphoz!